Projectscan

Hoe maak je jouw projectplan zo goed, volledig en overtuigend mogelijk?

0 reacties

Hoe betrek ik deelnemers bij een community art project?

In dit artikel vind je allerlei aanknopingspunten om de participatie aan je project te verhogen

0 reacties

De rol van de kunstenaar

Een kunstenaar kan initiatiefnemer zijn, organisator van het hele project, of zich alleen richten op het kunstzinnige proces van het project.
0 reacties

Drinkingaboutmuseums - Fail, falen is het nieuwe winnen

31 mei 2017

De derde editie van #drinkingaboutmuseums Brabant: een avond over falen en mislukte projecten, want daar leer je het meest van!

0 reacties

Publicatie: Voorkomen door te verbinden

Platform31 onderzocht welke rol burgerinitiatieven kunnen spelen in het overbruggen van verschillen tussen bewoners.

0 reacties

“Door kunst op een andere manier naar bestaande systemen kijken”

Kunst en cultuur inzetten als middel bij maatschappelijke vraagstukken; dat is community art. Hierbij komen veel partijen kijken, zoals overheden, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en kunstenaars. Iedere partij heeft z'n eigen belang bij community art en dat maakt het interessant om verder uit te diepen. Wat is het belang van community art voor deze verschillende betrokkenen in Brabant? En hoe werkt dat in de praktijk?

0 reacties

“Kunst maken die diepgeworteld is in de maatschappij en gezien wordt”

“We zien onverwachte verbindingen en hebben de mogelijkheid om daar nieuwe betekenissen aan te geven. We zoeken naar de kracht van mensen”, vertelt cultuuraanjager Frits Achten. Hij zoekt in Brabant naar die connectie door kunst en cultuur in te zetten als middel bij maatschappelijke vraagstukken; community art.

0 reacties

Community art: wat werkt en wat levert het op?

Effectgebieden CAL-XL

22 Brabantse community art-projecten doorgelicht: Wat werkt goed en wat levert het op? 

0 reacties

Gereedschap voor succes in buurtcultuur

Dit boekje is een soort gereedschapskistje met een verzameling handige materialen en gereedschappen uit onze dagelijkse buurtcultuurpraktijk dat kan helpen bij het opzetten van je buurtcultuurprojecten. 

Voorbeelden: Artistieke autonomie

Voorbeelden van projecten waarin de nadruk lag op de artistieke autonomie van de kunstenaar.

0 reacties

Pagina's

Abonneren op Kwaliteit