Weervisserij

De Stichting Behoud Weervisserij bundelt dit jaar de geschiedenis van de weervisserij en de culinaire aspecten van de visvangst in een boek. Kunstenaars hebben zich verbonden aan dit initiatief om daar vanuit hun verbeeldingskracht een extra dimensie aan te geven Er wordt een 'verhalenkamer' georganiseerd en de resulterende verhalen en beelden  worden vervolgens artistiek vertaald in verschillende kunstdisciplines. Met deze extra inspanning moet de in feite gemarginaliseerde weervisserij en de ansjovis van Bergen op Zoom weer tot de verbeelding gaan spreken van een breed publiek.

Maatschappelijke vraag: Het project draagt bij aan de bewustwording over het belang van de weervisserij in het verleden, heden en toekomst van Bergen op Zoom.  De weervisserij wordt vanuit verschillende kanten belicht. Het project zet nadrukkelijk in op het bij elkaar brengen van inwoners uit alle lagen van de bevolking. Het elkaar vertellen van verhalen op het voor de Bergenaar en Brabantse Wal-bewoner aansprekende onderwerp/thema verbindt mensen. Het versterkt de eigen identiteit en trots en biedt wellicht nieuwe perspectieven voor deze uitstervende beroepstak.

Artistiek antwoord: De kunstenaars en ervaringsdeskundigen  - van weervisser tot kok en liefhebber -  gaan op een vaartocht naar 'het weer'. Onderweg worden verhalen verteld en door het projectteam gevangen. Tijdens de manifestatie 'Kunsten in Monumenten' wordt een verhalenkamer georganiseerd.  Kunstenaars vertalen de ervaringen en verhalen in verschillende kunstdisciplines. Er wordt een boek gemaakt met de historie, de verhalen, recepten en de kunstwerken. Het geheel wordt gepresenteerd in Het Markiezenhof en tijdens een symposium over de toekomst van de weervisserij.

Co-creatie: Het project is een initiatief van de Stichting voor behoud van de Weervisserij en wordt gesteund door een groot aantal partijen zoals De Provincie Noord-Brabant, Gemeente Bergen op Zoom, Het Cultuurbedrijf afdeling Markiezenhof, de Weervissers, Kunstenaarsvereniging Aris en restaurant houders uit Bergen op Zoom. Al deze partijen leveren een bijdrage vanuit hun eigen competentie.

Waarde-creatie: Het project resulteert niet alleen in een prachtig verzorgd boek maar brengt ook het fenomeen van de weervisserij weer sterk tot leven bij een zeer diverse groep betrokkenen in de gemeenschap van Bergen op Zoom. Mensen krijgen er opnieuw een relatie mee. Wat verleden leek krijgt weer meer actualiteit, geur en kleur in het heden.  Het symposium daagt uit om ook de perspectieven voor de toekomst te verkennen. Het enige wat met dit project nog geen vorm heeft gekregen is om ook op artistieke wijze een speelruimte te creëren voor de zoektocht naar die nieuwe perspectieven.

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Over dit project

Looptijd: 
01 jun 2015 t/m 31 dec 2015
Locatie: 
Bergen op Zoom