Smaakmakers is groep artistieke aanjagers. In de stad gaan zij op zoek naar jongeren, die zich begeven in het gebied van de preventieve jeugdhulp. Samen gaan ze op zoek naar interesses en kwaliteiten, om die op een positieve manier als motor in te zetten in de dagelijkse leefomgeving.

Er heerst behoeften aan het verbinden van de (politieke) terreinen lichte jeugdhulp met cultuur. Dit project is een experiment om deze gebieden te laten samenwerken en te onderzoeken wat dit oplevert of kan betekenen, voor jongeren.  We gaan te werk na schooltijd en middels kunst en cultuur proberen we thema's als talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, reflectie, relaties met anderen aan te snijden en te bevorderen.

Middels bijeenkomsten gaan we op zoek naar de wensen van de jongeren (we werken vraag gericht). De onderwerpen die ter tafel komen, willen we uitlichten en vangen in het kader 'film'. Middels een digitaal (youtube)kanaal willen we de jongeren zelf, maar ook hun omgeving laten zien wat hen beweegt, hoe zij de wereld zien en wat hun talenten zijn. In het proces naar deze 'items' gaan we kijken hoe we de jongeren ook op duurzamere wijze kunnen ondersteunen (matches maken in het veld, verbinden en faciliteren).

We draaien het project in opdracht van Gemeente Oosterhout. Betrokken beleidsterreinen zijn Cultuur en Jeugdhulp. Het project wordt gedraaid door twee culturele instellingen (BOCK en h19) samen met Jongerenwerk van Surplus Welzijn. We werken samen met diverse wijkcentra, culturele partners uit de stad, basisscholen en cultuurcoaches.

We willen voornamelijk verbinden, faciliteren en communiceren. Zo hopen we de jeugd te kunnen ondersteunen bij het vinden van de weg naar verduurzaming van hun talentontwikkeling en voorkeuren én ondersteunen we instellingen bij het bereiken van jongeren.
Nieuwe beelden willen we inzetten bij het ontwikkelen van het digitale kanaal, waar vanuit de doelgroep wordt laten zien wat hen beweegt. Dit medium willen we als communicatiemiddel gebruiken voor diverse communicatiestromen naar alle doelgroepen in de stad.

 

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Contactpersoon

Over dit project

Looptijd: 
01 jan 2017 t/m 31 dec 2017
Locatie: 
Oosterhout