Portraits is een project van Corpo Máquina in coproductie en in samenwerking met DansBrabant, R-Newt en Fontys Dance Academy. In dit sociaal artistieke project werkten Choreograaf Guilherme Miotto en sociaalwerker Amine Mbarki met vijf ex-gedetineerde jongeren en vijf jonge danseressen aan een interventie in de vorm van een voorstelling. Tien jonge mensen delen het toneel met elkaar en stellen voor de ogen van het publiek elkaars belevingswereld tentoon. Tot dan toe zijn het twee totaal verschillende werelden waarin deze 18-25 jarigen hun leven richting geven. De 5 jonge mannen zijn in aanraking geweest met justitie en hebben onlangs hun vrijheid herkregen. De 5 jonge vrouwen volgen een opleiding tot uitvoerend danser, zijn daar 24 uur per dag mee bezig. De gedachtes, vragen, impulsen, twijfels en verlangens van de jongens vormen het hart van de interventie. Portraits is zowel artistiek als sociaal een opvallend emanciperend project voor alle deelnemers. 

Het project draagt bij aan een positief zelfbeeld en het vermogen om op jezelf te vertrouwen, dat deze jongens deels kwijt zijn. Portraits is ook een coachingstraject waarin de jongeren werken aan het ontwikkelen en versterken van talenten en sociale vaardigheden. Zowel in het creatieve proces als daarna. Zo wordt met een van de jongens gekeken hoe hij de liefde voor yoga die hij in detentie ontwikkelde, kan omzetten in een lespraktijk. En wordt er met een tweede deelnemer aan gewerkt om zijn capaciteiten als kok in te zetten voor Corpo Máquina en daarbuiten. Zo leidt het Portraits-traject ook buiten de repetities en het creatieproces naar meer maatschappelijke stevigheid voor de deelnemers. 

Portraits wordt uitgewerkt tot een avondvullende voorstelling en vinden we speelplekken in zowel het reguliere theatercircuit als in huizen van detentie en voor speciale doelgroepen als politiemensen en mensen in het gevangeniswezen. 

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Over dit project