(on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht

Flyer project (on)breekbaar "Buurtkast"

(on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht is een landelijk community art project, bedacht en ontwikkeld door stichting VPSG in Haarlem en ComunicArte in Eindhoven, waarvan inmiddels een succesvolle pilot in de wijk Doornakkers - Tongelre te Eindhoven is gerealiseerd door Jeannette Claessen en Yvette van Kessel. 

Buurtkunstenaars, kinderkunstenaars en professionele kunstenaars maken kistjes over kwetsbaarheid en kracht en over wat deze met elkaar te maken hebben. De kistjes worden tentoongesteld, bezoekers kunnen een specifiek kistje dat hen raakt mee naar huis nemen. Ze mogen het kistje een aantal weken in huis hebben en gaan in die tijd zelf aan de slag met het thema. Wat ze ervaren wordt teruggekoppeld aan de kunstenaars, die daar vervolgens weer iets mee doen en dat weer teruggeven aan de deelnemers.

Op deze manier onderzoeken alle betrokkenen van verschillende etnische, sociaal economische en culturele achtergrond, wat zij in zichzelf als kwetsbaar ervaren en wat hen krachtig maakt en gaan daarover (in-)direct met elkaar in gesprek. 

(On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht werkt in dit project nauw samen met wijkbewoners, een groep makers en meerdere organisaties uit de wijk en stad op sociaal, cultureel en welzijnsgebied. 

Wat we o.a. gezien hebben is dat dialoog tot stand komt tussen mensen die normaliter niet in gesprek gaan over dit soort onderwerpen, dat wanneer mensen kunnen delen op wie we als mens ten diepste zijn, alle verschillen wegvallen. Ook hebben we gezien dat daar waar taal vaak tekort schiet beelden spreken en tot verbinding, verwerking en nieuwe inzichten leiden. 

Kortom, (on)breekbaar verbindt door actieve kunstbeleving en participatie.

  • (On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht neemt dit jaar o.a. deel aan de DDW en The Big Draw Eindhoven met een project op locatie Vitalis Berckelhof, Ankerpunt in de wijk. Met een verzameling aan kleine gedoneerde kastjes van wijkbewoners gaan we samen met wijkbewoners en bezoekers beeldend, met verschillende technieken aan de slag om deze kastjes samen te 'be-on-breekbaren' op diverse manieren. Tijdens de Dutch Design Week zullen deze kastjes tezamen een heuse buurtkast gaan vormen. Deze wordt onderdeel van een theatrale productie van Het Salon, theater voor iedereen, tijdens de opening van de DDW. Daarna zal ook deze kast weer gaan reizen.
  • Op 21 februari 2015 vond de allereerste (on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht tentoonstelling plaats in de Kruisruimte te Eindhoven.
  • Wilt u weten wat (on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht kan betekenen voor u en/of uw omgeving/instelling/bedrijf? Neem vrijblijvend contact op, volg ons op facebook of www.onbreekbaar.com 
Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Over dit project

Looptijd: 
21 feb 2015 tot 17 mei 2016
Locatie: 
De Tempel

Media

Document(en): 
PDF icon TentoonstellingPDF icon Project