Inhaken&Doorlussen

BuurtTafel verbindt zorgcentrum en buurt

Aan de BuurTafel komt wekelijks een verschillende groep mensen bij elkaar uit Zorgcentrum Elisabeth en de buurt Schorsmolen. Verbondenheid en saamhorigheid is de wens, door middel van het breien van gekleurde lappen. Hiermee zijn in de buurt lantarenpalen versiert en kan men makkelijker de weg vinden. De buurt is opgefleurd, buurtbewoners hebben elkaar gevonden. Het project is onderdeel van het BuurtCultuurproject “Het Goud van Schorsmolen Fellenoord” van Nieuwe Veste.

Maatschappelijke vraag: Schorsmolen is een jaren 70/80 wijk met voornamelijk flats 4 hoog en het zorgcentrum Elisabeth. De sociale cohesie in de buurt is erg laag. De bewoners van de buurt zijn of studenten en blijven kort wonen, of verouderende bewoners die al lang in de buurt wonen en de bewoners van zorgcentrum Elisabeth. Ouderen die zorg behoeven. Saamhorigheid & Verbondenheid is de wens. Versterking van de sociale cohesie. Samen met elkaar zijn en door ondermeer breien de buurt verlevendigen.

Artistiek antwoord: Eerste fase: buurt verkennen. Door middel van wensbreien ophalen van wensen en verhalen (oktober - december 2015).
Tweede fase: creëren van de BuurTafel en presentatie van de eerste breisels, van binnen naar buiten. (Feb- half april 2015). Met buurtbewoners samen is de BuurTafel uit pallets gemaakt. Wekelijks komt men bijeen op woensdagavond om van 19-21 uur te breien, te kaarten, te buurten. Met lange shawls worden de pilaren aangekleed. Kleurige lapjes om de lantarenpalen buiten te versieren. Eigenheid is belangrijker dan een uitdagend resultaat voor een breder publiek.

Co-creatie: Ja, de BuurTafel is verankerd in de buurt. Elke woensdag 19.00 - 21.00 uur komt een wisselende groep dames en heren, deels uit zorgcentrum Elisabeth, deels uit de buurt samen. Het merendeel bejaard, deel ouder, soms een jongere. Vrijwilligers BuurTafel: Nel, Anneke, Liesbeth, Corrie, Frans. (1 uit het Elisabeth, 4 uit de buurt.)

Waarde-creatie: Bewoners: "Positief, wat leuk, de buurt fleurt op, wat goed om zo makkelijker de weg te vinden". Samenwerken, oog hebben voor elkaar is niet altijd logisch vooraf. Aan de BuurTafel is die er. Men is trots op de kleurigheid die in een grauwe wijk ontstaan is. Anneke heeft de flyer voor “De route” ontworpen. Anneke is bewoonster van zorgcentrum Elisabeth. Ze is 37 jaar en gekluisterd aan haar elektrische rolstoel door een spierziekte. Ondanks weinig energie een trouw vrijwilligster, die ook mantelzorg voor bewoners in en buiten Elisabeth is gaan doen. Binnen en buiten raken meer verbonden.

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Over dit project

Looptijd: 
22 apr 2015 tot 28 okt 2015
Locatie: 
Breda

Verwant

Trefwoorden: 
breien
Discipline(s): 
Mode