Aan de slag met de verveling van jongeren, om gedurende het project hun verhalen op te halen, wensen te inventariseren en dit alles om te zetten in een project voor hen en input voor de productie van B!ND.

Maatschappelijke vraag: Er heerst ontevredenheid bij de jongeren over de plek waar zij wonen. Ze vinden het ‘stil, saai en doods’; er is niks te beleven. Zelf hebben ze niet de moed, de kracht en de ideeën om daar verandering in te brengen. Het ontbreekt hen ook op deze leeftijd, initiatief te nemen en te tonen.

Artistiek antwoord: B!ND gaat gedurende een periode de straat op om hierin een brug te slaan. Op vaste momenten gebruiken we de openbare ruimte als speelvlak en laboratorium. De input van de jongeren gaat de vorm van het product bepalen. We dagen ze uit de vrijheid van hun mening te gebruiken en te uitten. Om erachter te komen wat ze wél beweegt.. en de openbare ruimte om te toveren naar een plek waar ze graag zijn.

Co-creatie: De kunstenaars zetten in op een proces van onderzoekend en ontwerpend leren door de jongeren zelf maar moeten daar zelf ook wel veel structuur en richting in blijven geven om de aandacht van de jongeren vast te kunnen blijven houden. In de professionele vertaalslag naar de schoolvoorstelling nemen de makers wel de verhalen van de jongeren mee maar niet de jongeren zelf. Dat blijkt niet haalbaar. In de uitvoering wordt samengewerkt met het jongerenwerk van Surplus Welzijn en is er veel support van  de Gemeente Oosterhout (afdeling preventie, Jongeren, Welzijn en Sociaal Domein).

Waarde-creatie: Een brug slaan tussen de jongeren en de wijkbewoners, communicatie bevorderen en sociale vaardigheden om dit tot stand te brengen. Bevorderen van samenwerking en het praktisch handelen door de jongeren. Om een plek te genereren in het Activiteitencentrum en een gewaardeerde plek tussen de wijkbewoners.

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Over dit project

Verwant

Trefwoorden: 
hangjongerenverhalen
Sector(en): 
Kunst en cultuur