Wat is community art?

Community art geeft een nieuwe kijk op de wereld. Goede kunst(beoefening) inspireert, verrijkt je leven en heeft ook veel positieve maatschappelijke effecten. Daarom is kunst steeds vaker een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Zoals het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en het vergroten van de kwaliteit van leven onder kwetsbare burgers. Community art kent verschillende werkgebieden: wijk, zorg, school, vluchtelingen, etc. Het doel is eenvoudig: met een kunstenaar als procesbegeleider wordt in co-creatie met zoveel mogelijk belanghebbenden creatieve kracht ingezet om de leefbaarheid te verbeteren.

Community art projecten zijn geslaagd als ze maatschappelijk rendement opleveren in één of meerdere van de vier effectgebieden. De effectgebieden zijn:

Over Community Art Brabant

In Brabant gebruiken we kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken. Community Art Brabant brengt nieuws, kennis en netwerken samen voor community art, buurtcultuur en social design.

Community Art Brabant is van en voor jou. Samen verbinden en versterken we organisaties die met verbeeldingskracht werken aan maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan:

  • een woningcorporatie die samen met scholieren, een kunstenaar, jongerenwerk en het kunstencentrum die samen vandalisme aanpakken met graffitikunst
  • een kunstencentrum die met wijkbewoners erfgoed weer tot leven brengt; 
  • buurtbewoners die met behulp van filmmakers hun eigen verhaal vertellen; 
  • of een zorginstelling die met kunst ruimte geeft aan ontwikkeling van de talenten van hun bewoners. 
  • een theatergezelschap die met politie, lokale amateurverenigingen urgente problematiek onder de aandacht brengt via een theatervoorstelling.

Met het platform Community Art Brabant versterken we elkaar door ontmoeting, dialoog, kennisdeling en discussie. Samen hebben we het netwerk, de vakkennis en de organisatiekracht om cultuurprojecten succesvol in te zetten en de leefbaarheid te verbeteren.

Samen werken wij onder één paraplu, maken gebruik van elkaars expertise, ontsluiten alle beschikbare kennis op één plaats en faciliteren ontmoeting en dialoog. Samen kunnen we efficiënter werken, hebben we meer zichtbaarheid, een breder aanbod en een sterkere lobby. Doe jij ook mee?

Het CAB Café 

Twee keer per jaar organiseert Community Art Brabant het Community Art Brabant-café. Dit is een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en nieuwe verbindingen tot stand te brengen. De inhoud van de bijeenkomsten is gebaseerd op vragen uit het veld. Heb jij ideeen, onderwerpen of wil je mee organiseren? Neem contact met ons op!

Powered by Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie en bkkc) is het expertisecentrum voor kunsteducatie, kunstbeoefening en professionele kunst in de provincie Noord-Brabant. Kunstloc werkt in opdracht van Provincie Noord-Brabant. Kunstloc wil de cultuurdeelname van alle Brabanders vergroten. Cultuur kan een belangrijke meerwaarde bieden aan maatschappelijke vraagstukken als leefbaarheid en sociale cohesie. Kunstloc zorgt voor kennisdeling en ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur zodat deze zich in kan zetten voor maatschappelijke opgaven met betrekking tot participatie, leefbaarheid, zorg en welzijn.