CAL-XL

Community Art Lab-XL (CAL-XL), het Nederlands laboratorium voor kunst en samenleving, is een netwerkorganisatie van koplopers die streven naar een grotere rol van kunst in maatschappelijke ontwikkeling. Het kan meer en het kan beter. Belangrijke thema’s zijn bevordering van professionalisering en legitimering, van project naar programma, vitale coalities en cultuurproducerende burgers. CAL-XL is een platform en katalysator voor nieuwe verbindingen tussen artistieke en maatschappelijke sectoren, tussen theorie en praktijk, tussen internationaal en lokaal.

CAL-XL heeft in essentie drie functies: een kennis-, een laboratorium- en een adviesfunctie. Centraal staat de laboratorium functie: wij verbinden ons bij voorkeur meerjarig aan een aantal vooruitstrevende initiatieven om deze gezamenlijk beter en groter te maken. Voorbeelden van dergelijke laboratoria zijn de community of practice 'Kunst in Transitie' in de Scheldemondregio, het programma van 'Buurtcultuurfondsen en Cultuurjagers' in Noord-Brabant, en het coöperatieve 'Wijkwaardenhuis' in Rotterdam. De ervaringen die we daarin opdoen bundelen en delen we middels een kennis- en adviesfunctie. De laboratoria zijn in principe publiek/privaat gefinancieerd (met financiering van het Fonds Cultuurparticipatie). De kennisfunctie wordt vormgegeven in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituur Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA, publiek gefinancieerd) en de adviesfunctie geven we vorm met koplopers uit het veld waaronder op de eerste plaats de leden van ons kernteam (vanuit de markt gefinancierd).

Waarom een Community Arts Lab XL?

Het Community Arts Lab is eind 2010 gestart op basis van een consultatie in ‘het veld’ door een team van kwartiermakers. Daarbij is geconstateerd dat de bovenstaande kracht en noodzaak van community arts gelijk haar zwakte is. Community arts is in haar doelstellingen en uitvoering per definitie crosssectoraal georiënteerd en methodisch geavanceerd (koppeling sociaal en artistiek, koppeling ontwikkeltheorie en -praktijk).  De dagelijkse praktijk laat zien dat daar een groot gebrek aan is - en een grote urgentie om dat beter te krijgen - maar dat maakt ook dat we met community arts proberen het welhaast onmogelijke toch werkelijkheid te laten worden. Per saldo levert dat een beeld op van een groeiend aantal veelbelovende praktijken die echter in de waan van de dag veel te geïsoleerd blijven en kwetsbaar zijn voor mismatches tussen sociale en artistieke beleidsterreinen en tussen theorie en praktijk.

We zien in het veld minder kwantiteit, kwaliteit en vooral continuïteit dan je op basis van de potentie zou mogen verwachten. Een bundeling van krachten is dan op haar plaats. CAL-XL is daarom ingericht als een platform waar vertegenwoordigers van verschillende sectoren en van theorie en praktijk elkaar kunnen ontmoeten, een gemeenschappelijke taal kunnen ontwikkelen en samen nieuwe stappen kunnen ondernemen. Te beginnen met de koplopers maar vooral ook gericht op nieuwe makers en partners om het draagvlak te vergroten.

Doelgroepen

De belangrijkste doelgroepen van CAL-XL zijn nieuwe makers en nieuwe partners in community arts. Makers in community arts zijn de professionele kunstenaars én de deelnemers/amateurs die deze nieuwe praktijken vorm en inhoud geven. Partners in community arts zijn de professionele organisaties die zich vanuit hun eigen beleidsdoelstellingen tot community arts willen verhouden. Denk aan stedelijke welzijnsorganisaties, woningcorporaties, culturele instellingen, brede scholen, regionale steunfunctie-instellingen, beroepsopleidingen en universiteiten.

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.
Adres: 
Sint-Andriesstraat 194
3073 JW
Rotterdam
Contactpersoon: 
Sikko Cleveringa