Kennis

Deel een interessant artikel, filmpje of document met elkaar. 

Voeg zelf een bericht toe

Uitgelicht

Artikel

Financiering: subsidies

Hierbij een lijst van subsidienten die aanvragen voor community art projecten (afhankelijk van de specifieke doelstellingen van een project) in behandeling nemen. 

Lees meer
Artikel

Hoe kunst internationaal verbindt

Beeldentemmers verbindt de gemeenschap in Cranendonck door middel van community art. En nu gaan ze internationaal!

Lees meer
Artikel

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

Bekijk hier digitaal het inspiratieboekje met gereedschappen voor een slimme, effectieve en doelgerichte aanpak van buurtcultuur. 

Lees meer

Alle kennis

Artikel

“Door kunst op een andere manier naar bestaande systemen kijken”

Kunst en cultuur inzetten als middel bij maatschappelijke vraagstukken; dat is community art. Hierbij komen veel partijen kijken, zoals overheden, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en kunstenaars. Iedere partij heeft z'n eigen belang bij community art en dat maakt het interessant om verder uit te diepen. Wat is het belang van community art voor deze verschillende betrokkenen in Brabant? En hoe werkt dat in de praktijk?

Lees meer
Artikel

“Kunst maken die diepgeworteld is in de maatschappij en gezien wordt”

“We zien onverwachte verbindingen en hebben de mogelijkheid om daar nieuwe betekenissen aan te geven. We zoeken naar de kracht van mensen”, vertelt cultuuraanjager Frits Achten. Hij zoekt in Brabant naar die connectie door kunst en cultuur in te zetten als middel bij maatschappelijke vraagstukken; community art.

Lees meer
Effectgebieden CAL-XL
Artikel

Community art: wat werkt en wat levert het op?

22 Brabantse community art-projecten doorgelicht: Wat werkt goed en wat levert het op? 

Lees meer
Foto: Ben Nienhuis (BWC Pictures)
Artikel

Community Art Brabant Café #2: een succes!

Donderdag 16 juni troffen ruim 40 professionals elkaar in Eindhoven. Een geslaagde bijeenkomst, waar mislukkingen werden gedeeld, visitekaartjes uitgewisseld en nieuwe afspraken werden gemaakt. De volgende editie is op 20 oktober.

Lees meer
Artikel

Hoe werkt deze website?

Toelichting op de indeling van de vernieuwde website Community Art Brabant.

Lees meer
Artikel

Vier tips voor een bijzondere samenwerking

Vier tips van Paul Cornelissen, voor als je overweegt een bijzondere samenwerking aan te gaan.

Lees meer
Knipselkrant
Artikel

Samen komen we 'n heel eind in de buurt

Knipselkrant over het Buurtcultuurfonds.

Lees meer
Artikel

Interview: Alleewonen & kunst en cultuur

Jos Hendrickx, manager bij AlleeWonen, over zijn kijk op de waarde van kunst en cultuur.

Lees meer
Artikel

Provinciaal natuurfonds voor leefbare wijken

De provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds starten met een buurtfonds voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten, op dezelfde manier als het al bestaande buurtcultuurfonds. voor de herbestemming van vrijkomende kerken.

Lees meer
Foodlabpeel
Artikel

FoodLabPeel

FoodLabPeel is een gebiedsgericht kunstproject binnen het programma Agri meets Design 2015-2016. Het project wil verrassende, creatieve en vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen voor de toekomst van de Peel.

Lees meer
Artikel

Community art internationaal

Community art vind je overal ter wereld terug. Hier zijn wat startpunten om je internationaal te oriënteren. 

Lees meer
manifest voor participatieve kunstpraktijken
Artikel

Manifest voor Participatieve Kunstpraktijken

CAL-XL en Demos schreven een Manifest voor Participatieve Kunstpraktijken, lees het hier.

Lees meer
Artikel

ICAF in the Picture

In 2014 kwamen community art experts van heel de wereld een week lang naar Rotterdam om te delen en te leren. Van die week is een documentaire gemaakt.

Lees meer
Co-creatiemodel - processen
Artikel

Co-creatie Toolkit

Vanuit Community Art Brabant is Kunstbalie, samen met partners, bezig met de ontwikkeling van een 'co-creatie toolkit’ waarmee zij praktische handvaten wil bieden aan partijen die in co-creatie met hun doelgroep projecten opzetten en ontwikkelen.

Lees meer
Artikel

Inspirerende bijeenkomst ‘Samenwerking in transitie’

‘Samenwerking in transitie’ in deze veranderende tijden staat hoog op de agenda bij veel kunst- en welzijnsorganisaties. Het was dan ook tijd voor een intervisie-bijeenkomst op donderdag 12 maart 2015 bij Kunstbalie in Tilburg.

Lees meer
Beyond Social
Artikel

Beyond Social

Beyond Social is an international and collaborative research and publishing platform on social art and design. 

Lees meer
Artikel

Factsheet community art

Feiten en cijfers over de doelen en effecten van community art.

Lees meer
Vergrijzing
Artikel

Trends en ontwikkelingen Brabantse bevolking

Waarom starten dorpsraden of actieve inwoners steeds vaker met een project ter verbetering van het wonen, welzijn en zorg in het dorp? Zijn mensen daarin veranderd, of draagt de tand des tijds daaraan bij?

Lees meer

Pagina's