Kennis

Deel een interessant artikel, filmpje of document met elkaar. 

Voeg zelf een bericht toe

Uitgelicht

Artikel

Financiering: subsidies

Hierbij een lijst van subsidienten die aanvragen voor community art projecten (afhankelijk van de specifieke doelstellingen van een project) in behandeling nemen. 

Lees meer
Artikel

Hoe kunst internationaal verbindt

Beeldentemmers verbindt de gemeenschap in Cranendonck door middel van community art. En nu gaan ze internationaal!

Lees meer
Artikel

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

Bekijk hier digitaal het inspiratieboekje met gereedschappen voor een slimme, effectieve en doelgerichte aanpak van buurtcultuur. 

Lees meer

Alle kennis

Artikel

Samenwerken met partners

In deze tool geven we een aantal aanknopingspunten voor het opzetten van een succesvolle samenwerking.

Lees meer
Artikel

De rol van de kunstenaar

Een kunstenaar kan initiatiefnemer zijn, organisator van het hele project, of zich alleen richten op het kunstzinnige proces van het project.

Lees meer
Artikel

Hoe actief is de doelgroep al?

Belangrijk bij aanvang van een project (en uiteraard ook tijdens het project) is om te bepalen wat er al aan participatie, kansen, talenten en vaardigheden aanwezig is bij de doelgroep wat kan worden ingezet en worden uitgebouwd.

Lees meer
Artikel

Publieksbereik

In dit artikel vind je een notendop de essentie van het communiceren met je publiek.

Lees meer
Artikel

Hoe betrek ik deelnemers bij een community art project?

In dit artikel vind je allerlei aanknopingspunten om de participatie aan je project te verhogen.

Lees meer
Artikel

Gereedschap voor succes in buurtcultuur

Dit boekje is een soort gereedschapskistje met een verzameling handige materialen en gereedschappen uit onze dagelijkse buurtcultuurpraktijk dat kan helpen bij het opzetten van je buurtcultuurprojecten. 

Lees meer
Artikel

Handleiding Culturele Karavaan

Culturele Karavaan is een rondreizend festival, dat mensen met diverse religieuze en culturele achtergronden samenbrengt en hen uitnodigt kennis te maken met elkaars cultuuruitingen, geloof en levenswijze.

Lees meer
Artikel

Actieve burgers en vrijwilligersorganisaties

In dit rapport wordt bepleit dat vrijwilligersorganisaties door het samenwerken met initiatieven iets kunnen winnen: het werven van steun voor het doel van de organisatie, innovatie, het verbeteren van het imago en eventueel het werven van vrijwilligers.

Lees meer
Artikel

Met Burgers!

In deze handzame publicatie heeft In actie met burgers! – een deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur – ervaringen, praktijkvoorbeelden en tips verzameld.

Lees meer
Artikel

10 x Buurtcultuur in Brabant

10 projectvoorbeelden en 10 partijen die het mogelijk maakten.

Lees meer
Artikel

Magazine voor maximaal buurtgeluk

Een boekje vol inspirerende voorbeelden van kunst en cultuur in de buurt.

Lees meer
Artikel

Social design for wicked problems

Maatschappelijke vraagstukken aangepakt door social designers.

Lees meer
Artikel

Social art lab: position paper

Een position paper over de maatschappelijke waarde van sociaal artistieke projecten.

Lees meer
Artikel

Handleiding Feest van het leven

Wil je kunst en cultuur inzetten om verbindingen te leggen tussen mensen? Wil je in jouw buurt, wijk of buurt verschillende culturen een podium bieden en wil je dat bewoners elkaar beter leren kennen? Organiseer dan een feest van het leven. 

Lees meer
Artikel

Way to co-design

Hoe wil jij samen wonen en hoe moet de buurt er volgens jou uitzien? Samen met architecten, social designers en bewoners stelt Woonbedrijf Eindhoven deze vraag vaak. Heel vaak. De Eindhovense woningcorporatie werkt op die manier aan een fijne wijk voor iedereen. Is dat ingewikkeld? Tijdens de Dutch Design Week ervoeren geïnteresseerden het zelf aan den lijve.

Lees meer
Artikel

Dat zou bij ons nooit mogen

Woensdag 21 juni waren we samen met een delegatie uit Engeland op bezoek in Arnhem, waar ze al een kleine dertig jaar ervaring met het inzetten van kunst bij maatschappelijke vraagstukken in de wijken. Lees hier onze blog!

Lees meer
Artikel

Wat social design vermag

Verkenning van de mogelijkheden om eenzaamheid tegemoet te treden.

Lees meer
http://www.designkit.org/methods
Artikel

Handige online toolkits

Hoe breng je de stakeholders en hun belangen rondom een vraagstuk in kaart? Hoe kan je een vraagstuk 'reframen' zodat iedereen er mee aan de slag wil?

Lees meer

Pagina's