Op 3 oktober 2019 kwamen we in Roosendaal bij elkaar om het te hebben over de kracht van kunst in de zorg. We openden de middag met een dansduet door dansers van Theaterwerkplaats Tiuri en een interview met directeur en initiatiefnemer Theo Frentrop. Tiuri is een theaterwerkplaats voor mensen met een (verstandelijke) beperking en viert dit jaar het 10-jarig jubileum in Roosendaal. Theo gaf een inkijkje in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de aanpak van Tiuri:

"Als kind hebben we vroeger geleerd om ons al spelend en beeldend te uiten. Als volwassenen die 'normaal' meedraaien in de maatschappij worden we echter geacht te communiceren met woorden. Veel mensen die niet (meer) meedraaien in de maatschappij hebben dat spelend en beeldend vermogen om te communiceren nog wel. Met kunst blijkt er dan ineens veel meer mogelijk te zijn dan via de reguliere zorg."

Workshop GameChangers - Theaterwerkplaats Tiuri

Wat ons te wachten stond wisten we geen van allen. Met de opdracht “Maak samen in stilte een vloer” stapten ongeveer 30 deelnemers een kleine theaterzaal binnen. We gingen braaf en harmonieus en in stilte met deze opdracht aan de slag. Al snel ontstond er een mooie vloer van karton. Meteen een soort dansvloer. Wat onwennig stonden we er in een kringetje omheen. Iemand gaf een bol touw door en zei een naam. Daarna een oerkreet, het touw werd doorgegeven en vormde al snel een soort labyrint op die kartonnen vloer. Verschillende muzieknummers klonken, er werd gedanst of gewoon bewogen zoals je dat op dat moment wilde. Met elkaar en dan weer alleen. Heel simpel eigenlijk, maar ook bevrijdend en verbroederend. Doen, niet denken, niet praten en elkaar toch echt ontmoeten.

Workshop Nishant Bhola - Particles

Nishant Bhola - oprichter van Particles, choreograaf - is initiator (geweest) in diverse community art projecten. Nishant gaf tijdens de bijeenkomst een inkijkje in zijn ervaring van de afgelopen jaren en deelde zijn belangrijkste conclusies en leermomenten. Hij benoemde drie randvoorwaarden voor een goed project:

  • Als maker moet je weten in welke context je komt te werken: met wie ga je werken? Wat is de onderlinge verhouding tussen de deelnemers? Wat is hun vraag? Zorg dan ook dat de maker in een vroeg stadium wordt betrokken bij de vormgeving van een project.
  • Zet het artistieke proces centraal. Dan staat de kwaliteit en kunde van de deelnemers centraal en neem je hen echt serieus. Zo ontstaat er een gelijkwaardig proces en gedeeld eigenaarschap.
  • Hoe laat je ambassadeurs achter? Een maker verdwijnt na het project, dus zorg dat er ambassadeurs achterblijven die het voort kunnen zetten. 

Bekijk hier de presentatie van Nishant.

Project van Particles, fotograaf Noor van Gestel

Workshop Warner Werkhoven (Kunstloc Brabant) en Claudia Marinelli (LKCA) - Hoe krijgt kunst zijn vaste plek in het sociale domein?

Kunst in het sociale domein werkt. Maar waarom lukt het na al die jaren dan niet om kunst een vaste plek in het sociale domein te geven? Tijdens deze workshop onderzochten we vanuit de diversiteit aan perspectieven van de deelnemers dit taaie vraagstuk. Samen kwamen we tot een aantal oplossingsrichtingen:

  • Gooi alles op een hoop en doe het samen. Losse verbanden tussen stakeholders en een veelheid aan financieringsstromen maken de praktijk ingewikkeld en stroperig. Door financiering te bundelen en een samenwerkingsverband aan te gaan in de volle breedte, wordt de praktijk een stuk handzamer, kan er beter van elkaar geleerd worden en kom je verder.
  • Zorg voor een verbinder, een vliegende keep. Iemand met kennis van zowel kunst als het sociale domein en een breed mandaat kan zorgen dat de complementaire potenties, kennis, netwerken en financieringsstromen benut worden. Dwars door schotten en domeinen heen.

Benieuwd naar de achtergronden en praktijkvoorbeelden? Bekijk hier de presentatie of lees hier het hele verslag van deze workshop.

 

Wij willen graag weten wat je van het CAB-Café vond! Wat vond je leuk en wat kan de volgende keer eventueel anders? Beantwoord een paar korte vragen:

Laat weten wat je van het CAB-Café vond! 

 

We kijken terug op een zeer geslaagde editie van het CAB-Café. Dank aan Kunstloc Brabant, Cultuur Verbindt Roosendaal, Theaterwerkplaats Tiuri, CultuurCompaan, Bibliotheek VANnU, LKCA, Nishant Bhola en natuurlijk alle deelnemers voor de inspirerende middag!

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.