Stadmakers in Nederland

Bewoners nemen in een groot aantal Nederlandse steden de afgelopen jaren het initiatief voor maatschappelijke vernieuwing. Ze experimenteerden met alternatieve vormen van bijvoorbeeld waterwinning, energieproductie, sociale cohesie en woningbouw, of streden voor een nieuwe kijk op integratie of stadsnatuur. Soms werden ze daarbij gedreven door ondernemerszin, soms door een gevoel van noodzaak of onrechtvaardigheid. Soms ontstond het initiatief  vanuit een lange traditie van burgerschap en dienstbaarheid aan de samenleving.

Wie zijn deze stadmakers? Wat drijft hen? Welke waarde hebben hun initiatieven en waarmee zijn ze het beste geholpen?  In de periode april 2015 tot april 2016 werd de Challenge Stad van de Toekomst georganiseerd. 160 initiatieven meldden zich aan voor dit groeitraject. Ze kregen leersessies rond thema’s als financiering, organisatie en communicatie aangeboden. Uiteindelijk doorliepen 10 finalisten een versnellingstraject. Het werd duidelijk dat stadmakers onontbeerlijk zijn om breed gedragen antwoorden te vinden op de vraagstukken van deze tijd. Ze verdienen aandacht en ondersteuning. Maar hoe zien die er idealiter uit?

Onderzoeksbureau DRIFT keek mee tijdens het traject, analyseerde de ervaringen van de organisatoren en hield interviews met de finalisten. In de publicatie Stadsmakers in Nederland lees je meer over de eigenschappen van stadsmakers, hun positie in de huidige praktijk, voor welke uitdagingen zij staan en waar ze het meest mee geholpen zijn. 

Hieronder vast enkele belangrijke bevindingen:

 • Stadmakers zijn vaak te herkennen als doorzetters, fanatiek, bevlogen, ongeduldig en handelen boven analyseren.
 • Om te komen tot een levensvatbaar maatschappelijk initiatief hebben stadsmakers behoefte aan juridische, institutionele, financiële en mentale ruimte: 
  • Juridisch: regelluwe zones bieden kansen.
  • Institutioneel: nieuwe structuren, culturen en werkwijzen zijn nodig voor het versterken van de relatie tussen stadmakers en gemeenten.
  • Financieel: initiatieven zoals Social Impact Ventures NL proberen een brug te slaan tussen traditionele subsidieverstrekkers en sectoroverstijgende impact.
  • Mentaal: het delen van ervaringen met anderen, training, coaching en scholing zijn hierin belangrijk.
 • Om stadmakers een concrete impuls te geven, is een specifieke kennisinfrastructuur nodig. Lerende netwerken kunnen daarbij zorgen voor cross-sectorale innovatie en het verbinden van oude en nieuwe systeem, wanneer: 
  • Gelijkwaardigheid centraal staat.
  • Er is een gezamenlijk belang is en daarover transparantie bestaat. 
  • Kennis, contacten, inzichten en hulpbronnen worden gedeeld en uitgewisseld.
  • Het een basis voor vertrouwen legt en een infrastructuur voor feedback is.
 • Intermediairs zijn belangrijk om bruggen te slaan.
Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.