Samenwerken met partners

Samenwerken met partners

Een groot draagvlak is essentieel voor een community art project, een project heeft namelijk alleen een duurzaam effect als er voldoende draagvlak is bij de doelgroep en de omgeving. Door het betrekken van lokale partners vergroot het draagvlak in de buurt en de kans dat het project blijft voortbestaan. Belangrijk hierbij is dat alle partners een zekere bijdrage leveren aan het project en een verantwoordelijkheid hebben; dit stimuleert de betrokkenheid en eigenaarschap van alle partners.

Met wie kan ik samenwerken in een community art project?

Drie stappen op je potentiele partners in kaart te brengen:

Stap 1:  Formuleer de effecten en corresponderende domeinen van het project

Voorbeeld: effect = imagoverbetering, domeinen = communicatie, gebiedsontwikkeling.

Stap 2: Bepaal de belanghebbenden bij deze effecten

Voorbeeld: eigenaren woningen en bedrijven, woningcorporaties (woningwaarde), gemeente (citymarketing), MKB (meer bezoekers wijk en dus potentiele omzetverhoging)

Stap 3: Benader deze belanghebbenden

Afhankelijk dus van de beoogde effecten van hun project zijn er verschillende partijen met wie je kan samenwerken.

 

Multidisciplinaire teams

Multidisciplinaire teams, zijn teams waarin verschillende partijen vanuit allerlei achtergronden en invalshoeken samenwerken aan een project. Alle samenwerkende partijen hebben echter wel een belang bij het project (die overigens uiteenlopend kunnen zijn).

Trienekens et al. (2011) onderzochten drie projecten waarin er in multidisciplinaire teams werd samengewerkt. In dit onderzoek kwam ze meerdere succesfactoren en valkuilen van dergelijke teams tegen.

Een opmerkelijk feit is dat in deze teams vaak degenen met het meeste belang bij het project, het minst erover te zeggen hebben. Eén van deze partijen is de doelgroep.

Verschillende aspecten zorgen voor het slagen of falen van een samenwerking binnen een project.

Het onderzoek wijst uit dat multidisciplinaire teams erg belangrijk zijn: een goed functionerend multidisciplinair team versterkt de kans op een succesvol project en vergroot de kans op duurzaamheid.  De uitwisseling van informatie tussen alle verschillende partijen stimuleert het onderling begrip, geeft inzicht in elkaars agenda en vergroot de betrokkenheid van alle partners in het project.

Belangrijk in het samenwerken met partners is ook het maken van heldere afspraken en een taakverdeling: wie is verantwoordelijk voor wat, hoe bewaken we dit en hoe leggen we dit vast? Denk hierbij na over het opstellen van een contract of een andere vorm van overeenkomst waar men op terug kan vallen. Zijn er consequenties aan verbonden als mensen hun afspraken niet nakomen?

Als hier van te voren over nagedacht wordt en er afspraken over vastgelegd worden, verklein je de kans dat dingen vergeten worden of dat mensen weglopen van hun verantwoordelijkheid. Ook helpt dit achteraf in de evaluatie om te bepalen waar er mogelijk dingen mis zijn gegaan.

Bron:

  • Trienekens S., Dorresteijn, W. & Postma, DW. (2011). Culturele interventies in krachtwijken. Amsterdam: SWP.
Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.