Publieksbereik

​Doel

Waarom is goede communicatie en een groot publiek belangrijk?

 • vergroten bereik is vergroten van het effect van het community art project
 • opbouwen en onderhouden relaties

Publiek onderverdelen in doelgroepen

Wie is ontvankelijk voor je boodschap?

 • actief geïnteresseerd: gaat zelf op zoek naar informatie
 • passief geïnteresseerd: is ontvankelijk voor informatie
 • niet geïnteresseerd: is niet ontvankelijk voor informatie

Communicatieniveaus

Hoe ver staat je doelgroep van het project af?

 • micro - direct betrokken bij project, zoals wijkbewoners en relaties van vrijwilligers.
 • meso - lokale belanghebbenden, zoals woningcorporatie, welzijn, gemeente en lokale media.
 • macro - regionale en landelijke belanghebbenden zoals overheden, steuninstellingen, fondsen, regionale en landelijke media) en geïnteresseerden.

Communicatiestappen

Welke stappen doorloop je in het communicatieproces?

 1. bereiken
 2. informeren
 3. activeren (bijv. tot het komen naar de uitvoering of het meehelpen in de voorbereiding)

Communicatiefases

Wanneer kan je communiceren?

 1. voorbereiding project: creeren van draagvlak en vinden van (onvermoede) samenwerkingspartners
 2. start organisatie
 3. creatieve proces
 4. uitvoering 
 5. terugblik

Variabelen in de communicatie

Wat zijn de knoppen waar je aan kan draaien in de communicatie?

 • medium: fysiek (krant, flyer, etc.) en virtueel (blog, social media, etc.)
 • boodschap (taalgebruik, inhoud, etc.)
 • boodschapper (ambassadeur, 'het gezicht van', via kinderen de ouders bereiken, etc.)
 • locatie (voorbereiding, organisatie, creatieve proces, uitvoering, terugblik): bv werken vanuit winkelpand met etalage, guerilla acties in openbare ruimte,etc.

Indicatoren

Hoe meet je of je communicatie geslaagd is?

 • bezoekersaantallen (fysiek en virtueel)
 • bereik (oplage, views, clicks, likes, gebruik hashtags, etc.)

Methodieken

Welke manieren van communiceren kan je kiezen? Je kan meerdere gebruiken (marketing-mix).

 • reguliere marketing: persberichten, flyers, posters
 • mond tot mond, ambassadeurs: ondersteun de enthousiaste mensen in het doorvertellen
 • etnomarketing: hou rekening met de bijzondere achtergronden van je doelgroep. Welke media gebruiken ze? Op welke plekken ontmoeten ze elkaar? Etc.
 • interesse-marketing: benaderen op basis van gemeenschappelijk kenmerk (lifestyle,bv. gelovigen), taal (bv. Russisch sprekenden)
 • framing: nadruk leggen op het achterliggende idee van de activiteit. Wat is de aanleiding? Wat wil je bereiken? 
Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.