Provinciaal natuurfonds voor leefbare wijken

Straattoneel, een buurtopera, kunst in de wijk: Brabanders die werk maken van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur, kunnen sinds 2011 rekenen op steun van het Buurtcultuurfonds van de provincie Noord-Brabant. De provincie gaat door met dit buurtcultuurfonds en start een nieuw fonds voor natuurprojecten in de buurt. Daarmee krijgen ook burgerinitiatieven ondersteuning op het gebied van natuur- en waterprojecten om de leefomgeving groener te maken.

Ontmoeting en verbinding

“Net als het buurtcultuurfonds is ook dit fonds bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen. Waar mensen elkaar vinden, ontstaan niet alleen mooie projecten, maar wordt ook meteen de sociale veerkracht versterkt. Samen staan mensen echt sterker”, licht gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur) de plannen toe.

Swinkels: “Net als bij de buurtcultuur en het natuurfonds, is het ook hier een voorwaarde dat we samenwerken met andere partners. Er moet draagvlak zijn en gemeenschappelijk commitment zijn.”

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Media

Document: 

Social