Onderzoeksrapport The Art of Impact

The Art of Impact is naast een subsidieprogramma ook een onderzoeksprogramma, met als doel lessen en successen te verzamelen over impact en samenwerking. The Art of Impact wil meer inzicht krijgen in hoe deelnemers (kunstenaars en andere partners) samenwerken en hoe zij uiteindelijk het beoogde (maatschappelijke) effect realiseren. Welke valkuilen en succesfactoren komen deelnemers tegen bij het realiseren van hun impact? En welke invulling geven zij aan hun samenwerking? Wat zijn daarbij lessen en succesfactoren?

Lees het volledige rapport van KWINK groep of bekijk hieronder een selectie conclusies en tips:

Enkele wijze lessen van deelnemers:

 • Het aanhaken van partners en het opbouwen van vertrouwen vraagt om geduld en het vinden van een gemeenschappelijke taal.
 • Er zijn veel verschillende rollen in een project en het is niet haalbaar om alles zelf te doen.
 • De deelnemers zoeken naar een balans tussen structureren en flexibiliseren.
 • Het is belangrijk doelen expliciet te maken en die als partners naar elkaar uit te spreken.
 • Heb en houd als samenwerkingspartners oog voor elkaars cultuur, context en belangen, en respecteer deze.

Het rapport wordt afgesloten met handreikingen voor het samenwerken aan impact:

Handreiking 1: Wat en voor wie?

 • Doel formuleren: houd het helder, expliciet, klein en concreet en giet het niet in beton.
 • Doelgroep bepalen: kies bewust bij wie je wil impact bereiken. Denk na over de rol van de doelgroep: toeschouwer, ontvanger of co-creater. 

Handreiking 2: Met wie?

 • Samenwerkingspartners kiezen en verbinden: wat breng je zelf in en wat mis je nog om het doel te bereiken? What’s in it for them? Benoem rollen en verantwoordelijkheden.

Handreiking 3: Hoe ga je te werk? 

 • Duidelijk plan van aanpak versus flexibiliteit:  bespreek onderlinge verwachtingen, maak een planning; maar stel niet de vorm van je product maar het einddoel centraal.
 • Durf te beginnen: Blijf niet onnodig lang hangen in de planvorming, begin (indien nodig) klein om de energie vast te houden.
 • Versterken van effectiviteit: wees zodanig flexibel in de aanpak dat er ruimte is voor mogelijke spin-off en bijvangst.

Handreiking 4: Hoe verhoud je je tot elkaar?

 • Balans tussen toelaten en prijsgeven: Hoe beter je gebruik maakt van de functionaliteit van de ander, hoe groter de synergie. En hoe groter de synergie, hoe groter je doelbereik of impact. 
 • Intensieve samenwerking heeft een lange opstarttijd en de intensiteit kan per samenwerking verschillen.
 • Reflectie en transparantie: stel je kwetsbaar op en sta open voor verandering, maar behoud je identiteit.

 Lees hier de kritische reactie van Joost Heinsius op het programma en onderzoeksrapport van The Art of Impact: Is The Art of Impact nu ten einde of begint het pas? 

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.