Wie doet er mee aan een project?

Of de doelgroep actief mee doet aan een project hangt af van 5 voorwaarden:

  1. Kan de doelgroep participeren? 
  2. Wil de doelgroep participeren? 
  3. Is de doelgroep in staat om te participeren? 
  4. Wordt de doelgroep gevraagd om te participeren? 
  5. Wordt de participatie beantwoord? 

Bekijk de checklists onder dit artikel voor meer toelichting op deze 5 voorwaarden.

Deelname stimuleren tijdens de activiteiten

De juiste machtsverhouding is essentieel. Hoe meer macht er bij de professional ligt, hoe minder bij de deelnemers en hoe kleiner de kans is dat zij gaan participeren. Om meer zicht te krijgen op de verschillende machtsverdelingen klik hier.

Er zijn verschillende oefeningen waarmee je de participatie van de deelnemers stimuleert.

Voorwaarden voor participatie

De houding en acties van een professional zijn erg van invloed op de participatie van deelnemers. 

Open mind

"Cruciaal is dat een organisator … met een open mind te werk gaat en respect toont voor de achtergrond, cultuur en religie van iedere projectdeelnemer. Hierbij hoort een onderzoeksmatige instelling, nieuwsgierigheid en bereidheid zich te verdiepen in de kunstuitingen en achtergronden van de projectdeelnemers. Openheid en oprechte interesse zijn cruciaal."

Samenwerken en flexibiliteit

"Projectdeelnemers gebruiken hun vrije tijd om zich voor te bereiden en in te zetten …. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden en een flexibele houding aan te nemen bij het plannen van afspraken, repetities en voorbereidende bijeenkomsten. Dit betekent in praktijk dat veel afspraken in weekenden of op avonden plaats- vinden. Het … is geen “9 tot 5 baan”. Heldere afspraken en een goede tijdige planning zijn belangrijk wanneer men werkt met deelnemers met uiteenlopende dagbestedingen."

Betrouwbaarheid

"Door als organisator respectvol met de deelnemers om te gaan, helder te communiceren en gemaakte afspraken na te komen, wordt vertrouwen opgebouwd in de onderlinge relatie. Gemaakte afspraken staan daarbij op papier, worden geverifieerd bij de wederpartij en daarna definitief gemaakt. Het is belangrijk om realistische afspraken te maken, geen verkeerde verwachtingen te scheppen en rekening te houden met de kaders en doelstellingen van het project."

Persoonlijke aanpak

"Een persoonlijke aanpak is erg belangrijk. Dit komt o.a. naar voren in het kiezen van het communicatiemiddel: bellen is sneller, directer en persoonlijker dan e-mailen. Persoonlijk langsgaan bij de deelnemers is bij uitstek een uiting van betrouwbare communicatie. Een persoonlijke benadering vergroot de wederzijdse betrokkenheid tussen de deelnemers en de organisatie."

Bron: Handleiding Culturele Karavaan, P 17

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.