Hoe achterhaal je de vraag achter de vraag?

Verschillende partijen kunnen een community art project initiëren, maar centraal staat altijd de vraag van de doelgroep. Problemen die duidelijk zichtbaar zijn voor een organisatie of kunstenaar of die de doelgroep zelf benoemt, zijn vaak gevolgen of uitingen van ‘grotere’ problemen en achterliggende vragen die er spelen.

Pas met het benoemen en aanpakken van deze achterliggende vragen, creëer je ook een mogelijkheid om de issues die aan de oppervlakte liggen op te lossen.

Bij aanvang (of als onderdeel) van je project is het daarom  belangrijk om deze ‘vraag achter de vraag’ te achterhalen. Dit kan alleen door veel aanwezig te zijn in de buurt en door de doelgroep nauw te betrekken en een centrale rol te geven in je onderzoek naar wat er speelt in de buurt: zij zijn ten slotte de enige die echt weten wat het probleem is en wat zij willen veranderen. Misschien is men hier nog niet bewust van, maar met eigenschappen als; goed kunnen luisteren, inlevingsvermogen, oprechte interesse, vertrouwen en creativiteit, kan een professional dit bewustzijn stimuleren. Veel praten met en vooral luisteren naar de doelgroep is hierbij een belangrijk aspect. Dit kan in gesprekken, maar ook tijdens (creatieve) activiteiten. 

Methode

Participatory monitoring & evaluation (PM&E) is een vorm van participatief onderzoek waarin de doelgroep meer controle over het project neemt, samen met de professional hun behoeften en problemen ontdekt, doelstellingen bepaalt, een plan ontwikkelt, de voortgang monitort en evalueert, indien nodig plannen wijzigt en het eindresultaat evalueert. Hierbij wordt de rol en dus de invloed van de deelnemers groter, waardoor de kans dat je de echte vraag achterhaalt (en dus kan aanpakken) ook groter is. Een wisselwerking tussen de creativiteit van de professional/maker die deelnemers uitdaagt, prikkelt en stimuleert en de input van deelnemers is hierbij essentieel.

Voorbeelden voor oefeningen of spellen om erachter te komen wie de deelnemers zijn (kennismaking), wat er echt speelt en hoe de wijk in elkaar zit, vind je onder dit artikel.

Wijk- en waardescan

Een wetenschappelijke manier om de vraag achter de vraag te achterhalen wordt ontwikkeld door CAL-XL en Atlas voor Gemeenten. 

Maatschappelijke vraagstukken

Achter alledaagse vraagstukken kunnen meer fundamentele vraagstukken ten grondslag liggen. Een goed beeld van deze bredere sociale vraagstukken kan helpen om de alledaagse stiuaties te begrijpen. Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over actuele maatschappelijke kwesties.

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.