De Reis (onderdeel van Iepen Mienskipsprogramma/ Leeuwarden-Fryslân 2018) - © Hans Jellema

Een volksopera, een wijksafari of een met mozaïek versierde ontmoetingsplaats: drie voorbeelden van wat steeds vaker buurtcultuur genoemd wordt. In opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds deed de Boekmanstichting onderzoek naar dit nog jonge begrip. Het onderzoeksrapport De kunst van contact gaat uitgebreid in op vragen over definities, verschijningsvormen, artistieke en maatschappelijke waarde en de ondersteuningsstructuur van buurtcultuur. Zo schetst het een breed beeld van dit fenomeen.

In het onderzoek is veel aandacht voor Brabantse buurtcultuur!

Ook doet Boekmanstichting 7 aanbevelingen aan het Cultuurfonds voor de toekomst:

  1. Zorg voor een landelijke dekking van buurtcultuurfondsen, via een landelijk fonds voor buurtcultuur of via twaalf provinciale fondsen.

  2. Optimaliseer de aanvraagprocedure van bestaande lokale (buurt)cultuurfondsen voor de praktijk van buurtcultuur.

  3. Stimuleer het gebruik van crowdfunding voor buurtcultuurprojecten, ook door daar zelf financieel aan bij te dragen.

  4.  Investeer in de ontwikkeling van een instrument – zoals de interactieve kaart van Stichting Lokale Fondsen Nederland – dat initiatiefnemers van buurtcultuur helpt relevante financiers te vinden.

  1. Verleid gemeentes om geld te investeren in buurtcultuur, door daar een bijdrage vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds tegenover te stellen.

  2. Investeer in samenwerking met cultuuraanjagers en culturele organisaties.

  3. Investeer in landelijke online en offline platforms die praktische ondersteuning en inspiratie bieden voor buurtcultuurprojecten.

Lees het hele artikel hier!

Auteurs: Bjorn Schrijen, Kimberly van Aart, Rogier Brom

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.