Community art in Brabant: wie doet wat?

Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Ook gaan kunstenaars vaker aan de slag met sociale thema’s waar zij burgers bij betrekken. We noemen dit werk alleen net even anders. Hieronder de verschillende termen en belangrijke spelers in Brabant op een rijtje:

Wat is wat?
 • Community art is de benaming voor kunstzinnige projecten rondom maatschappelijke vraagstukken (o.a. gehanteerd door Kunstbalie)
 • Als het project plaatsvindt in een buurt en met buurtbewoners spreek je ook wel van buurtcultuur (o.a. gehanteerd door woningcorporaties, PBCF, Provincie en overheden)
 • Social design: Social design is gericht op sociale innovatie en neemt eindgebruikers en probleemeigenaren mee in het ontwerp en het aanpakken van het maatschappelijk vraagstuk (uit SDFWP).
 • Participatieve ontwerp- en kunstpraktijken die aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkeling van een inclusieve samenleving. Voor volwaardig burgerschap, voor empathie. Tegen tweedeling, tegen polarisatie (o.a. gehanteerd door CAL-XL)
 • Imagineering: inzet van verbeeldingskracht voor innovatie en waardecreatie (o.a. gehanteerd door NHTV)
 • Sociale veerkracht: mate waarin burgers competenties, netwerk en hulpbronnen hebben om met grote verandering om te kunnen gaan (o.a. gehanteerd door de provincie)
Wie is wie?

Hieronder een korte beschrijving van verschillende organisaties in Brabant en hun de rol bij het inzetten van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken.

 • Kunstbalie: is het provinciaal expertisecentrum voor amateurkunst, cultuureducatie en community art, financier en aanjager van het platform Community Art Brabant.
 • Provincie Noord-Brabant: (mede)financier provinciale Buurtfondsen (natuur, cultuur en kerken), aanjager Sociale Veerkracht
 • Prins Bernhard Cultuurfonds: kennispartner en (mede)financier provinciale Buurtfondsen (natuur, cultuur en kerken)
 • Woningcorporaties: kennispartner, financier lokale buurtcultuurfondsen en initiatiefnemer projecten
 • Waterschappen: (mede)financier provinciaal Buurtnatuurfonds
 • Fontys en Avans: Hogescholen, verzorgen opleidingen zoals Cultureel Maatschappelijk Werk, Social work, Leisure
 • CAL-XL: landelijk expertisecentrum voor participatieve ontwerp- en kunstpraktijken
 • ZET: provinciaal expertisecentrum voor welzijn en zorg
 • Bkkc: provinciaal expertisecentrum voor professionele kunst, financier, koppelt geëngageerde kunstenaars aan opdrachtgevers
 • PON: onderzoekpartner o.a. in het kader van Sociale Veerkracht
 • Erfgoed Brabant: provinciaal expertisecentrum voor erfgoed, kennispartner in provinciaal Buurtkerkenfonds
 • DokC: netwerkorganisatie van o.a. kunstencentra in Brabant, diverse centra hebben een cultuuraanjager in dienst die lokaal de vraag op haalt en netwerken opbouwt op het gebied van community art.

 

 

 

 

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.