CLEAR staat voor

  • Can do, 
  • Like to,
  • Enabled to, 
  • Asked to, 
  • Responded to.

Hoe actief is de doelgroep al?

De rolverdeling tussen professionals en de doelgroep is geen statisch feit: dit kan per situatie anders zijn, gedurende het project groeien en kan in elk proces verschillen.

Of iemand actief is in de buurt of tijdens een project is afhankelijk van verschillende aspecten. Om een actieve rol in te nemen is het van belang dat mensen:

  • Kunnen participeren: Heeft de doelgroep de vaardigheden, kennis, middelen en mogelijkheden om deel te nemen?
  • Willen participeren: Is er al een gevoel van verbondenheid met het onderwerp, de mensen, de omgeving? Is men gemotiveerd om deel te nemen? Is er voldoende vertrouwen?
  • In staat zijn om te participeren: Zijn er groepen/projecten/initiatieven waar aan deelgenomen kan worden?
  • Gevraagd worden om te participeren: Wordt de doelgroep gevraagd om ergens aan deel te nemen (bijv. door instanties)? Lijkt de input van de deelnemers gewenst?
  • Beantwoord worden in hun participatie: Wordt er iets gedaan met de bijdrage van de doelgroep? Wordt men serieus genomen? Ziet men resultaat van hun deelname?

Door het beantwoorden van deze vragen kan worden bepaald waar de doelgroep hoog op ‘scoort’ en wat dus vanaf begin af aan ingezet kan worden in het project. Dit is de kracht van de doelgroep, dat is de basis van een project. Daarnaast zijn er mogelijk aspecten waar wat lager op wordt gescoord. Dit zijn aandachtspunten en als professional kan je dit stimuleren tijdens het project.

Wat doe ik om actieve deelname te stimuleren?

Hoe zorg je er voor dat je daadwerkelijk aandacht besteedt aan deze 5 verschillende aspecten? Bekijk de checklists onder dit artikel.

 

Deze beschrijving is afgeleid van de toelichting op het CLEAR Model van Corinne Wales, onderzoeker bij the Centre for Citizenship, Globalization and Governance at Southampton University.

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Media