Checklist: willen

Checklist m.b.t. het CLEAR model.

Willen

  • Voelt de doelgroep zich betrokken bij het onderwerp van het project (sluit dit aan bij hun interesse/kennis/leefwereld), bij de deelnemers (kennen zij elkaar, zijn er ruzies, heeft men dezelfde prioriteiten en waarden), bij de buurt (is er veel verloop, wonen zij er kort/lang)? Kunnen zij zich hiermee identificeren?
  • Stimuleert het project een gevoel van gezamenlijkheid of gemeenschap?
  • Ben je als professional eerlijk over de doelstellingen en verwachtingen? Ben je betrouwbaar? Vertrouwt de doelgroep elkaar?
Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Media