Tijdens het CAB Café #3 bracht Stichting Zet en de provincie Noord-Brabant een van de onderwerpen in, namelijk: Natuur heeft een positief effect op het welbevinden van mensen. Iedereen zou moeten kunnen genieten van de natuur! Maar mensen met een beperking komen daarin nog wel eens belemmeringen tegen. Het toegankelijk maken van de natuur is opgenomen in de meerjarenvisie Brabant Uitnodigend Groen (BRUG). Interessante vraag is hoe kunst & cultuur kan bijdragen tot het meer toegankelijk maken van de natuur voor iedereen.

Puntsgewijs hierbij enkele opmerkingen, vragen en aandachtspunten van het gesprek. Praat jij graag verder over dit onderwerp? Laat een reactie achter of reageer op iemands profiel. 

Inleiding

De provincie wil de verbinding tussen locaties en natuur sterker maken. Hoe kunnen kunst en natuur elkaar daarin versterken? Deze abstracte vraag wordt de komende jaren steeds verder concreet gemaakt. De contouren liggen vast in de meerjarenvisie BRUG. Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is geratificeerd. Dat heeft gevolgen voor gemeentes en wat personen kunnen verwachten van hun gemeente. Het thema toegankelijkheid is actueel en dus ook niet vrijblijvend.

Enkele voorbeelden en vragen uit de groep:

Hoe is de toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen in de natuur geregeld? Is er bijvoorbeeld een zorginstelling gekoppeld aan deze locaties? Zij hebben kennis. Een zorginstelling is toegankelijk voor mensen met een beperking.

Voorbeeld van Theatercollectief EELT: In 2014 is de Bladblazerssymponie in het Reeshofpark opgevoerd. De repetities hiervoor waren op het terrein van een nabijgelegen zorginstelling. Hierdoor vond er een soort ‘omkering’ plaats. Nu keken de mensen in een rolstoel naar de acteurs in plaats van andersom (wat vaak het geval is). Een rolstoelgebruiker was bepalend voor de route in het park: Je gaat uit van wat deze persoon kan en waar deze persoon kan komen. Dat is het uitgangspunt voor de route.

Ook de natuur naar de mensen toehalen in plaats van de mensen naar de natuur.

Brainstorm en enkele uitgangspunten

In deze vraag zitten twee onderdelen: bewustwording voor het thema creëren en toegankelijkheid faciliteren.

  • Klein beginnen
  • Zelf ondervinden > één op één, zoals bij de Wijksafari
  • Kunstenaar met een beperking mee laten denken
  • Luister naar elkaar > met (niet over) elkaar praten over dit thema (klankbordgroep)
  • Start met bestaande punten, zoals de Natuurpoorten
  • Experimenteren > start in de praktijk in plaats van achter de computer
  • Kunstproduct: een icoonwaarden > het blijft kleven (dat is het verschil tussen recreatie en kunst) > ook personen kunnen een icoon zijn, zoals Adelheid Roosen
  • Kunstuitingen in de natuur zijn herkenningspunten: bijvoorbeeld het draaiende huis in Tilburg. Dit herkenningspunt wordt gebruikt in routebeschrijvingen. Zorg dat deze herkenningspunten op plekken staan die toegankelijk zijn. Dit kan mensen stimuleren om erop uit te gaan. 
  • Draai het eens om: zorg dat de mensen met een beperking in het voordeel zijn, zoals een rails voor de rolstoel door het bos of geurpaden voor slechtzienden.
  • Idee om de natuur naar de mensen te halen (bewustwording): mierentafels in recreatieve voorzieningen. Een tafel met een glazen blad waar de mieren in te zien zijn (zoals op de basisschool mierenkasten).  
Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.