CAB Café #3: sessie met Prins Bernhard Cultuurfonds

Tijdens het CAB Café #3 bracht Prins Bernhard Cultuurfonds een van de onderwerpen in, namelijk: De provincie investeert de komende vier jaar 3 ton op jaarbasis in buurtcultuurprojecten met als doel de sociale veerkracht in Brabant te versterken. Dat is 1,2 miljoen in vier jaar. Stel we gooien de hele regeling op de schop. Hoe zetten we dan volgens jou dit budget het beste in?

Puntsgewijs hierbij enkele opmerkingen, vragen en aandachtspunten van het gesprek. Praat jij graag verder over dit onderwerp? Laat een reactie achter of reageer op iemands profiel. 

Inleiding:

Wat hebben jullie nodig van het fonds om jouw werk makkelijker te maken (i.r.t. het fonds)?

 • Kennisdeling
 • Openheid / meer een overlegsituatie
 • Sparringpartner
 • Effecten meer zichtbaar maken

Samenvatting:

 • Graag meer in dialoog: mogelijkheid onderzoeken om het gesprek aan te gaan met aanvragers (gezamenlijk doelen formuleren), zowel vooraf, tijdens en na afloop van het project. Het fonds krijgt dan meer een rol als samenwerkingspartner. Aandachtspunt is de gepaste afstand maar het wel op één lijn zitten van bestuur en adviseurs.
 • Graag meer kennisontwikkeling en werken als een lerende organisatie. De data zijn aanwezig bij het fonds en de provincie. De systematiek (Art Impact Manager) is getest, wordt als positief ervaren (door o.a. makers en aanjagers) en ligt klaar voor gebruik. Nu moet het nog worden opgepakt. Hiermee kan er gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering, effectmeting, gerichte sturing op het bereiken van doelen en het overdraagbaar maken van successen.
 • Graag duidelijkheid over de meerwaarde voor een gemeente om aan te sluiten bij het buurtcultuurfonds zonder dat je middelen voor projecten misloopt, omdat matching tussen een gemeentelijk buurtcultuurfonds en provinciaal buurtcultuurfonds niet kan.
 • Graag een hogere bijdrage dan de huidige 30% vanuit het fonds (met 70% matching uit andere middelen). Dit is namelijk een erg laag percentage voor een regionaal/lokaal fonds, lastig realiseerbaar en niet in lijn met het doel om laagdrempelig te zijn.
 • Graag een mogelijkheid tot ondersteuning vanuit de provincie/het fonds door middel van menskracht (projectleiding die weet hoe je community art projecten aanpakt).
 • Graag meer uitwisselingen over projecten en de gang van zaken bij de lokale fondsen, mogelijk tijdens het CAB-Café of bij een op een bezoeken bij andere buurtcultuurfondsen.
 • Graag ondersteuning van lokale fondsen met een communicatie toolkit.
 • Graag minder papierwerk in de aanvraag- en verantwoordingsprocedure.
Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.