CAB Café #3: sessie met Hogeschool Avans

Tijdens het CAB Café #3 bracht Hogeschool Avans (Social Work) een van de onderwerpen in, namelijk: Het curriculum voor aankomende studenten ‘social work’ wordt vernieuwd. Eén van die aanpassingen is een leergemeenschap. In een leergemeenschap werken studenten op een gelijkwaardige manier samen met onderzoekers, burgers, professionals, docenten aan een maatschappelijk vraagstuk. Denk mee over de manier waarop dit vorm kan krijgen: Hoe kan er zo’n leergemeenschap opgebouwd worden rondom community art?  

Puntsgewijs hierbij enkele opmerkingen, vragen en aandachtspunten van het gesprek. Praat jij graag verder over dit onderwerp? Laat een reactie achter of reageer op iemands profiel. 

Inleiding

Gestart met: Wat is community art?

Daarna een inleiding op een leergemeenschap: hierin werken studenten, docenten, onderzoekers, professionals en burgers op een gelijkwaardige manier samen aan sociale en maatschappelijke vraagstukken. Ze hebben altijd tot doel om maatschappelijke waarde te creëren.

Reacties van de deelnemers

Binnen de leergemeenschap worden betekenisvolle leersituaties aangeboden aan de student > Aangeboden? Of gecreëerd door of met studenten? Betrek de studenten bij de leergemeenschap op een gelijkwaardige manier.

Wat brengt het de kunstenaar? Er zijn veel zelfstandige professionals actief in community art projecten. Is er een tegenprestatie mogelijk? > Marktwerking: vraag en aanbod

Vraagstukken voor de leergemeenschap > Vraag het de deelnemers van de leergemeenschap. Niet vooraf invullen, maar samen laten onderzoeken welke vragen er leven. 

Aandachtspunten voor leergemeenschap

  • Reële vraagstukken
  • Wederkerigheid
  • Keuzevrijheid
  • Procesbegeleiding
  • Vraagstuk oplossen vs. laten onderzoeken? 
Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.