Inspiratiegids voor lokaal beleid - Preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein

Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids (van LKCA en Urban Paradoxes) hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. Het zijn bestuurders en ambtenaren met onder andere zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid in hun portefeuille. Zij hebben ervaren dat kunst en cultuur een beweging op gang kunnen brengen die op hun beleidsterrein effect sorteert, waaronder preventie, zelfregie en participatie voor burgers.

In de gids worden de verschillende rollen van kunst en cultuur omschreven, namelijk: de rol van bevrager en onderzoeker; verbeeldenaar; verbinder; communicator en coördinator; creatieve coproducer en vormgever; coach; kwaliteitsbewaker en evaluator. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden die betrekking hebben op 7 actuele thema's, worden de bovenstaande rollen verder toegelicht en wordt antwoord gegeven op de onderstaande vragen:

Nieuwe lokale democratie

 • Hoe haal je de vraag uit de samenleving op? 
 • Hoe geef je bewoners regie en burgermacht? 
 • Hoe waarborg je de representatieve democratie? 

Zelfregie, samenredzaamheid

 • Hoe stel je mensen met een zorgvraag centraal en geef je hen regie? 
 • Hoe verbreed je de netwerken van personen met een zorgvraag? 
 • Hoe stel je vragen naar zwaardere vormen van zorg onder ouderen, jongeren en kinderen uit? 
 • Hoe word je een ouderen- en dementievriendelijke gemeente? 

Eenzaamheid

 • ​Waar en hoe bereik je eenzame mensen? 
 • Hoe kun je eenzaamheid bespreekbaar maken? 
 • Wat kun je vervolgens doen ter bestrijding van de eenzaamheid? 

Participeren

 • Hoe versterk je de competenties en talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
 • Hoe creëer je banen voor mensen met arbeidsbeperking of afstand tot arbeidsmarkt?
 • Hoe vergroot je de kansen van mensen om mee te doen in de samenleving? 

Sociale integratie

 • Hoe zorg je voor samenleven op wijkniveau? 
 • Hoe integreer je vluchtelingen? 
 • Hoe bouw je dwarsverbanden en diverse netwerken? 

Krimp

 • Wat doe je met krimp in stedelijk gebied? 
 • Wat doe je met krimp in ruraal gebied? 

Identiteit van gemeenten

 • Gemeente Beesel
 • Gemeente Bergen op Zoom

In de publicatie vind je verschillende spelers en voorbeelden uit het Brabantse netwerk, waaronder:

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Geplaatst door

Verwant

Trefwoorden: 
gemeenten