Impact

Hoe krijg je meer grip op de impact van jouw community art project of programma?

Via de Arts Impact Manager kan je projecten evalueren en krijg je meer grip op impact. Je vult een projectscan in en krijgt dan een rapportage dat inzicht geeft in wat de inzet is geweest en door wie en welke effecten dat heeft gehad. Gemeente Oosterhout, Cigarbox en Kunstloc Brabant hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van dit instrument. Nu is het onder andere ook mogelijk om projecten te spiegelen aan wijkdata, projecten onderling te vergelijken (benchmarken) en deelnemersonderzoeken te doen. De brede set indicatoren zijn conform wetenschappelijk gestandaardiseerde meetmethodes.

Dit instrument is een vernieuwde versie van de reeds bestaande projectscan, waarbij zowel de taal als het gebruik verbeterd en vereenvoudigd zijn.

Aan de slag met de nieuwe Arts Impact Manager? Lees de brochure voor meer informatie of neem contact op met Warner Werkhoven.