Buurtfonds Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren burgers, lokale overheden, ondernemers en organisaties samen werk te maken van de eigen leefomgeving. Voor initiatieven die hiervoor cultuur of natuur inzetten, is er het Buurtfonds. Voor alle aanvragen is lokaal draagvlak en commitment een voorwaarde voor toekenning. Hieronder volgt een korte uitleg. 

Buurtcultuur

Het Buurtcultuurfonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Culturele verenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot kunst in de wijk en van textielproject tot verhalenkamer.

Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap. Cultuur wordt ingezet als instrument om een vraagstuk te verkennen, een dialoog op te starten, vorm te geven aan een proces of ontmoeting tussen bewonersgroepen tot stand te brengen.

Op jaarbasis (t/m 2020) is er € 300.000,- voor buurtcultuurprojecten beschikbaar. De bijdrage per aanvraag is maximaal € 10.000,-

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen.
Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt.

Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

In 2017 is er € 160.000,- voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000,-.

Buurtkerk (herbestemming vrijkomende kerken)

Subsidie kan worden verstrekt voor het stimuleren van het aangaan van de dialoog over de toekomst van het kerkgebouw.

In 2017 is er € 28.000,- voor buurtkerkprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 80% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 1000,-.

Aanvragen

Klik hier om naar de regelingen en aanvraagformulieren te gaan. 

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.