CAB Café #3: de beste gesprekken vinden plaats in het café

Afgelopen donderdag 20 oktober 2016 spraken ruim 60 deelnemers met elkaar over verschillende casussen uit hun werkveld. Community art wordt gemaakt door en voor mensen. Een beter uitgangspunt is er niet om met mensen van verschillende organisaties te discussiëren en samenwerkingen te onderzoeken.

Theaterhelden

Het afgelopen jaar heeft Tiuri haar werkwijze vertaald in een methodiekbeschrijving die kan helpen om mensen met een functiebeperking toneel te laten spelen als zinvolle dagbesteding.

Community Art Brabant - Café #3

20 okt 2016

Het volgende CAB-Café is op 20 oktober 2016. 

De Familiemachine

Het fenomeen van 'de grote Brabantse familie' is aan het verdwijnen en wat komt ervoor in de plaats? Dit kunstproject maakt je bewust van deze vraag en biedt ruimte om onderzoek te doen naar mogelijke antwoorden. 

‘BE READY’ Networking Dinner@DDW

28 okt 2016

Creatief zijn begint bij anders kijken, bij openstaan voor de wereld om je heen, bij lef hebben om eens een andere aanvliegroute te kiezen. Door anders naar de wereld te kijken, kunnen we onze eigen blik op de toekomst verruimen. En bedenken we misschien wel slimme oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van morgen … Bent u er klaar voor?

Blauw Tilburg

Opening Blauw Tilburg kunstwerk 3 op voormalig VGL terrein en Buurtcamping
Blauw Tilburg is een kunstproject voor en door Tilburgers, met als thema de vergeten geschiedenis van de blauwsloten. 

Bruisen, Brouwen, Binden!

Handboek voor lokale community builders.

Realisatie projecten in opdracht van Buurtcultuurfonds Tilburg

Foto: EELT Theatercollectief

In 2016 heeft Tilburg als eerste gemeente een Buurtcultuurfonds, lees hier de stand van zaken.

Brabant Magazine: Buurtopera's & Straatparades

Een special in het Brabant Magazine over 5 jaar buurtcultuur.

Community art in Brabant: wie doet wat?

Electron Urban Art Projects Lunchconcert Liniekwartier II_Bredase opera_Lisette Spee

Verschilende partijen in Brabant zetten kunst en cultuur in bij maatschappelijke vraagstukken, maar iedereen noemt het net even anders. De verschillende termen en belangrijke spelers op een rijtje.

Buurtcommunities

Bron: placemakers.nl

Buurtcommunities is een programma over communities als hedendaagse vorm van burgerschap. Op 13 oktober is de eerstvolgende bijeenkomst bij Pakhuis de Zwijger Amsterdam.

“Door kunst op een andere manier naar bestaande systemen kijken”

Kunst en cultuur inzetten als middel bij maatschappelijke vraagstukken; dat is community art. Hierbij komen veel partijen kijken, zoals overheden, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en kunstenaars. Iedere partij heeft z'n eigen belang bij community art en dat maakt het interessant om verder uit te diepen. Wat is het belang van community art voor deze verschillende betrokkenen in Brabant? En hoe werkt dat in de praktijk?

“Kunst maken die diepgeworteld is in de maatschappij en gezien wordt”

“We zien onverwachte verbindingen en hebben de mogelijkheid om daar nieuwe betekenissen aan te geven. We zoeken naar de kracht van mensen”, vertelt cultuuraanjager Frits Achten. Hij zoekt in Brabant naar die connectie door kunst en cultuur in te zetten als middel bij maatschappelijke vraagstukken; community art.

Ouderen en Cultuur

Logo LKCA
11 nov 2016

LKCA organiseert een interessante bijeenkomst over ouderen en cultuur.

Community art: wat werkt en wat levert het op?

Effectgebieden CAL-XL

22 Brabantse community art-projecten doorgelicht: Wat werkt goed en wat levert het op? 

Vluchtelingen & Stratum Swag

Michèle Rijzewijk

Mies-en-scene maakt theatervoorstellingen over de vluchtelingencrisis.

Vier tips voor een bijzondere samenwerking

Vier tips van Paul Cornelissen, voor als je overweegt een bijzondere samenwerking aan te gaan.

Sausje of basis-ingrediënt?

Niet zo klef! (afbeelding Jeroen de Leijer)

‘Een kunstje achteraf, een sausje in plaats van een basis-ingrediënt, het laatste tovermiddel als welzijnswerk het niet meer weet.’

Blog van de redactie.

Kunst voor en met vluchtelingen

Wat kunst en cultuur kan betekenen voor vluchtelingen en statushouders, lees hier meer.

Financiering: subsidies

Hieronder een lijst van subsidienten die aanvragen voor community art projecten (afhankelijk van de specifieke doelstellingen van een project) in behandeling nemen.